Tytu: Dziennik

Autor: Chuck Palahniuk

Tumacz: Lech Jczmyk

Rok wydania: 2008

ISBN: 978-83-60979-05-1

Okadka: mikka

Liczba stron: 288

Format: 125 x 195

Cena: 29,90 z

Paranoiczna powie grozy utrzymana w konwencji dziennika. Jego domnieman autork jest Misty, dawniej obiecujca malarka, teraz znudzona gospodyni domowa, ktrej m pogrony jest w gbokiej piczce po nieudanej prbie samobjczej. Obdarzona talentem Misty staje si bezwolnym narzdziem w rkach tajemniczej, zamknitej spoecznoci wyspy Waytansea, pragncej za wszelk cen utrzyma swj uprzywilejowany status i odrbno. Tytuowy dziennik okazuje si nie tyle wyznaniem Misty, ile gotowym zapisem jej przeznaczenia. Palahniuk niespiesznie ujawnia intryg i stopniowo buduje napicie, tworzc przeraajc opowie o osaczeniu i manipulacji.

copyright by Stilo

pejot